15 juni 2012

Kind met examenvrees dupe van nieuwe examen eisen

In de oude situatie kon je met allemaal onvoldoendes voor het centraal examen toch slagen als je daar tegenover hoge schoolexamen cijfers had. Met andere woorden: Als je voor je Schoolexamen voor bijvoorbeeld geschiedenis een 8 had gehaald en op het Centraal examen een 4, dan was je gemiddelde eindcijfer een 6.
Met ingang van 1 augustus 2011 zijn de regels aangescherpt:

- Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn

- Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één vijf behaald worden   op havo en vwo (vanaf 1 augustus 2011).

- De afwijkende berekening van het eindcijfer in de basisberoepsgerichte leerweg is      
  afgeschaft.

In de praktijk komt het dus hier in het kort op neer:

- Het gemiddelde van het centraal examencijfer dient een 5,5 of hoger te zijn

- Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer wordt uit gegaan van een
  onafgerond cijfer. Als leerling zul je dus ten minste een 5,5 moeten halen en daarna
  gelden de overige uitslagbepalingen. Als de leerling een gemiddeld centraal examencijfer  
  heeft van een 5,4 dan is hij/zij gezakt.

Het percentage 'gezakten' blijkt nu hoger te zijn dan ooit tevoren. In de praktijk betekent dit dus dat er tot dit jaar een groot aantal leerlingen geslaagd zijn, die bij deze nieuwe slagingsregeling gezakt zouden zijn. Dit geldt ook voor mij!

Op de basisschool bleek al, dat ik een kind was met examenvrees. Uit alle normale schoolresultaten bleek ik een HAVO kind te zijn. De cito toets had ik zo slecht gemaakt, dat ik niet eens in aanmerking kwam voor de MAVO (nu VMBO-tl). Dankzij mijn schooldirecteur werd ik toch toegelaten op de middelbare school met brugklas MAVO, HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM. Ook hier bleek uit de schoolresultaten, dat ik HAVO 'proof' was. Zonder te doubleren kwam ik terecht in het examenjaar. Mijn schoolexamens waren, met uitzondering van Frans, uitstekend verlopen. Ik had een gemiddeld schoolexamen cijfer van 7, een uitstekende start voor het centraal examen. Het centraal examen bleek voor mij een ramp te zijn. Ik klapte helemaal dicht, begreep de vragen niet meer doordat ik in paniek raakte bij het lezen van de vragen. Kortom, een volledige black-out, wat mij meteen deed denken aan de tijd, dat ik de Cito toets op de basisschool moest doen. Jullie raden het al: voor alle vakken, met uitzondering van Frans (jawel het enige vak waarvoor ik voor mijn schoolexamen een onvoldoende stond), haalde ik een vette onvoldoende. Doordat de cijfers van het schoolexamen zo goed waren, was ik GESLAAGD. Wanneer ik dit jaar examen HAVO had moeten doen, was ik dus GEZAKT op basis van de nieuwe slagingsregeling. Ik loop nu dus feitelijk rond met een ongeldig HAVO diploma en dat geldt voor veel meer mensen.

Noot: Op dit moment werk ik in een functie op HBO niveau, zonder verder nog doorgeleerd te hebben, en dat zonder geldige HAVO diploma op basis van de nieuwe examen eisen :-)

De aangescherpte examenregels hebben we te danken aan de toenmalige (2008) staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Zij was van mening dat de 'oude' exameneisen teveel leidde tot calculerend gedrag.

Ik ben van mening, dat deze verscherpte slagingsregels funest zijn voor het kind met examenvrees. Het 'zakken' voor je diploma geeft je kind sowieso een deuk in het zelfvertrouwen. De vraag is dan ook of je kind nog wel gemotiveerd is om het nog eens te proberen, inmiddels wetende dat hij/zij dichtklapt bij een zo'n belangrijk examen. Wanneer mevrouw Bijsterveldt het heeft over calculeren, dan is dat nu niet anders. Voor je schoolexamens is het immers niet meer zo belangrijk om een gemiddelde van 7 te hebben.

Mevrouw Van Bijsterveldt, u wordt bedankt voor het feit dat mijn HAVO diploma op basis van de nieuwe regeling ongeldig is! Ik heb me 5 jaar lang, dus zonder te doubleren, rot gewerkt op de HAVO en was trots met een gemiddeld schoolexamenresultaat van een 7.
Door een momentopname (jawel, het gaat tenslotte per vak om één examen) zou ik mijn diploma, mede door mijn examenvrees, niet hebben gehaald en niet zijn waar ik nu ben.
Als ik had moeten doubleren, had ik het zeker ook niet gehaald en waarschijnlijk had mijn zelfvertrouwen zo'n deuk gekregen dat ik helemaal de pijp aan Maarten had gegeven.

Mevrouw Van Bijsterveld": "ik heb mijn HAVO diploma dik verdiend".

Extra toevoeging: ik heb mijn HAVO diploma gehaald in een tijd waarin je je schoolexamen niet mocht herkansen. Ook proefwerken mocht je niet herkansen. Onvoldoende bleef onvoldoende. Deze toevoeging heb ik geplaatst naar aanleiding van enkele reacties van mensen die het volledig eens zijn met de huidige regeling onder het mom van: "het niveau van de huidige generatie leerlingen (en dus feitelijk ook het niveau van scholen) is slecht".

Geen opmerkingen: