30 januari 2012

We worden te dik

In het AD van vandaag staat een artikel over een door het RIVM gepresenteerd onderzoek. Hieruit blijkt dat Nederlanders steeds dikker worden. In de leeftijdscategorie van 30 tot 70 jaar heeft zelfs de helft overgewicht. Van de mannen bleek 60% te zwaar en bij de vrouwen 44%. Uit deze groepen heeft 1 op de 7 personen ernstig overgewicht, waardoor gevaar voor de gezondheid bestaat. Het volledige artikel:
Nederlander wordt veel te dik - Gezondheid & wetenschap - AD

Soms vraag ik me af of zo'n onderzoek wel nodig is. We hebben allemaal ogen en wie het huidige straatbeeld goed bekijkt, ziet vanzelf ook wel dat steeds meer mensen te dik zijn. Daar hoef je mijns inziens geen onderzoeker voor te zijn. Het zou veel interessanter geweest zijn als de onderzoekers van het RIVM hadden onderzocht of er bepaalde overeenkomsten zijn zoals bijvoorbeeld:

- medicijngebruik (sommige geneesmiddelen vergroten de kans om aan te komen)
- bepaalde psychische problematiek
- aandoeningen aan bijvoorbeeld de schildklier
- eetpatronen (bijvoorbeeld ontbijt overslaan)

Om deze eventuele overeenkomsten te onderzoeken, zou natuurlijk een langere periode mee gemoeid zijn. Dit zal waarschijnlijk dan teveel geld gaan kosten. Toch zou de uitkomst van zo'n onderzoek wel eens voor verrassende informatie kunnen zorgen. In ieder geval informatie waar we wat aan hebben. Als ze dan toch bezig zijn, dan zou het volgende onderzoek zich misschien wel kunnen richten op de beste aanpak.
Stel nu eens, dat van de onderzochte groep de mensen met overgewicht allemaal het ontbijt overslaat (en die kans is aanwezig), dan zou het onderzoek zich moeten richten op de beste aanpak hiervan. Denk dan bijvoorbeeld aan landelijke campagnes, dus meer voorlichting. Stel nu eens, dat van de onderzochte groep de mensen met overgewicht allemaal psychische klachten hebben en daarvoor bijvoorbeeld
anti-depressiva slikken. Van sommige anti-depressiva is bekend dat je in gewicht kunt toenemen. Wellicht dat er dan onderzoek kan worden gedaan naar mogelijkheden om juist die stoffen, die eventueel voor gewichtstoename kunnen zorgen, te vervangen voor andere stoffen.

Enfin, het kan aan mij liggen. Het vorenstaande is ook maar een hersenspinsel van mij. Ik ben geen arts, maar zie natuurlijk ook dat steeds meer mensen te dik zijn. Daar hoef je dus geen onderzoeker voor te zijn. Je dient hooguit te beschikken over een paar goede ogen, eventueel geholpen door een paar contactlenzen of een modieuze bril. Ik ben dan ook van mening, dat dit onderzoek geen toegevoegde nieuwswaarde
heeft voor de gemiddelde Nederlander. Voor mij in ieder geval niet!

By the way, hoeveel zou zo'n onderzoek nou gekost hebben???

Geen opmerkingen: